Sorgens fågel behöver inte bygga bo.

Under sorgen väntar glädjen!

Under sorgen väntar glädjen, men hur tar vi oss dit?

Vi får idag lära oss väldigt mycket om hur vi skaffar oss saker, men väldigt lite kring hur vi hanterar förluster och förändringar i livet. Det är en naturlig del av livet att uppleva en känsla av sorg vid förluster av olika slag, ändå är vi väldigt dåliga på att hantera just detta.

 

Två definitioner av sorg;

"Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion vid en förlust av något slag."

"Sorg är alla de ofta motstridiga känslor som väcks vid en förändring av ett välkänt livsmönster"

 

Sorg och förluster i livet handlar inte enbart om dödsfall av någon nära anhörig, som vi oftast i första hand tänker på då vi pratar med varandra om sorg.

Förluster då man kan uppleva en känsla av sorg kan exempelvis även uppstå vid;

-Egna eller andras separationer

-Förlust av husdjur

-Sjukdom eller kroppsskada

-Familjekonflikter

-Livsstilsförändringar

-Arbetsförändringar, omorganisationer eller konflikter på arbetsplatsen.

-Förlust av tillit eller trygghet

-Arbetslöshet eller pensionering

 

Reaktioner som vi kan känna då vi upplever en förlust kan vara;

-Overklighetskänslor

-Koncentrationssvårigheter och glömska

-Humörsvängningar

-Påverkan på matvanor

-Sömnsvårigheter och oro

-Energiförlust och trötthet

-Kroppsliga symptom, som ex.vis smärta, hjärtklappning och ångest.

 

I Sverige och i många andra länder har vi många myter kring sorg och vad vi bör eller snarare har lärt oss att göra för att uthärda de starka känslorna. 

Några vanliga myter kring sorg är;

-Var inte ledsen

-Var stark! (-Du är stark, -Var stark för barnens skull)

-Tiden läker alla sår

-Sörj i ensamhet 

-Ersätt förlusten

-Håll dig sysselsatt! 

 

Jag håller kurser i Programmet för Sorgbearbetning där man får en konkret metod som har visat sig vara mycket god vid känslomässig läkning. Programmet har mer än 35 års beprövade erfarenheter. Jag lär idag ut denna fantastiska metod och ger stöd och handledning till Dig som individ eller till Er som grupp. Jag erbjuder en trygg och säker miljö i ljusa och fina lokaler och kan även hålla kursen i Ert hem eller på Er arbetsplats, allt för att Ni ska kunna genomföra bearbetningen på ett tillfredställande sätt. 

Då jag har grupper i Programmet för Sorgberabetning träffas vi 1-2 ggr per vecka vid sammanlagt 8 tillfällen. Vid två av tillfällena träffas vi under 3 timmar, och de resterande sex tillfällena ses vi två timmar per gång. Kursen hålls alltså sammanlagt under 18 timmar. Fördelen med att genomföra kursen i gruppformat är att det alltid blir lite mer berikande, då man delar erfarenheter så mycket eller lite som man själv önskar med andra. Att höra andras historier, som är där av samma anledning upplevas ofta som ett mycket berikande inslag. Alla genomför sin egen bearbetrning i små-grupper om ca 3 personer. Vi sätter aldrig människor som tidigare känner till varandra i samma grupp, om man inte från början speciellt önskar sig det.

Programmet kan också genomföras helt individuellt, då delar man sin historia till mig, som är utbildad Terapeut i Kognitiv Beteendeterapi samt Handledare i Programmet för Sorgbearbetning. Antalet gånger då vi ses är lite beroende på dig som individ. Jag föredrar naturligtvis att bearbetningen skall ha en långsiktig framgång och inte hastighet, därför kan kursen genomföras som snabbast under 7 tillfällen, men rekommendationerna är att ses vid 8 tillfällen, en gång i veckan. Då mer tid för reflextion behövs anpassar vi tempot till individen och kan då träffas upp till 12 gånger och 12 veckor. Samtliga träffar på individnivå är 60 minuter långa.

 

dinkbtterapeut