Livsviktigt!

För företag och organisationer kan jag erbjuder jag en 2 timmars utbildning i Hjärt-lungräddning och utbildning kring hjärtstartare, max 10 deltagare per utbildning.

 

Efter utförd utbildning erhåller Ni som arbetsgrupp ett Certifikat som intygar att just Er personal har genomgått denna livsviktiga utbildning! Ni kan också välja att köpa in en hjärtstartare till Er arbetsplats, alternativt får samtliga inblandade information om var den närmaste hjärtstartaren finns att tillgå.

 

 ❤     ❤     ❤     ❤     ❤     ❤     ❤     ❤     ❤     ❤   

 

 

 

 dinkbtterapeut