NYHET! Samtal Online ink. utbildningsmaterial!

Nu erbjuds möjligheten att erhålla program i E-hälsa online! Du får tillgång till material och regelbundna samtal som hjälper dig att behålla motivationen emot Din förändring och uppsatta mål! Vi ses vid tio tillfällen under en 10-15 veckors period.

En målbild kan exempelvis vara att ta sig ur ett sockerberoende, att minska eller att helt sluta med socker. Nu får du på ett strukturerat sätt vägledning och stöd på Din väg emot nya mål.

Hör av dig för mer information!

dinkbt.lidkoping@gmail.com

Telefon: 0704-623053